หน้าแรก

ผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวบริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
ผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวบริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) – ข่าวทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน – ข่าวทั่วไป
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566 – ข่าวทั่วไป
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบริหารพื้นที่เช่า อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบริหารพื้นที่เช่า อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน – ข่าวทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและปีะเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและปีะเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566 – ข่าวทั่วไป
previous arrow
next arrow

พื้นที่เช่าในความดูแล

Slide 1
0
ศูนย์อาหาร
และบริการ

0
ตลาด

0
ร้านกาแฟ
และเบเกอรี่
0
สถาบันกวดวิชา

0
ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
0
ธุรกิจขนส่ง

0
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
0
ร้านสะดวกซื้อ
0
สินค้า
และบริการอื่นๆ
0
ธนาคาร
Slide 1
0
ศูนย์อาหาร
และบริการ

0
ตลาด

0
ร้านกาแฟ
และเบเกอรี่
0
สถาบันกวดวิชา

0
ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
0
ธุรกิจขนส่ง

0
สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์
0
ร้านสะดวกซื้อ
0
สินค้าและบริการอื่นๆ
0
ธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

Asset KKU Lifestyle โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน แนะนำร้านอาหารอร่อยๆ สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิก ที่พักอาศัย ราคาถูก รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม

Asset KKU Lifestyle โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน แนะนำร้านอาหารอร่อยๆ สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิก ที่พักอาศัย ราคาถูก รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กินอะไร ?

Translate »