สอบถามพื้นที่จัดกิจกรรม/ตั้งบูธ/พื้นที่เช่า

สอบถามพื้นที่จัดกิจกรรม/ตั้งบูธ/พื้นที่เช่า

สอบถามพื้นที่จัดกิจกรรม/ตั้งบูธ

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม

  1. กรอกข้อมูลเพื่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ / การเช่าพื้นที่
  2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล
  3. ขออนุญาติใช้พื้นที่ (3-5 วันทำการ)
  4. อนุมัติ และ ชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
  5. จัดกิจกรรม

สอบถามการเช่าพื้นที่


Translate »