detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ จำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดการอาหาร - สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) 

655

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3000/2566) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ จำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดการอาหาร – สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) 
มีผู้ประกอบการได้รับสิทธิใช้พื้นที่ จำนวน 173 ราย (จำนวน 206 ล็อค จากล็อคว่างทั้งหมด 245 ล็อค)
1. กำหนดให้สิทธิพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามข้อ 6.3 ของประกาศฉบับที่ 2254/2566 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2566 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) เท่านั้น ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 
 

วันที่โพส 2023-12-14 11:28:44

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »