detail_news

ผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวบริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

226
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2089/2566) เรื่อง ผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวบริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อาคารมหาวิทยาลัยจึงพิจารณาขยายระยะเวลาให้สิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราว แก่ผู้ประกอบการบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) จำนวน 61 ราย) ตามประกาศแนบท้าย
กำหนดขยายระยะเวลาให้สิทธิใช้พื้นที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 (6 เดือน)
✍️ ขอให้ผู้ประกอบการที่มีรายชื่อตามประกาศ มาจัดทำบันทึกข้อตกลงพร้อมชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

วันที่โพส 2023-09-14 10:43:26

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »