detail_news

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องซักผ้า อบผ้าหยอดเหรียญ ภายในอาคารหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

77
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2911/2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องซักผ้า อบผ้าหยอดเหรียญ ภายในอาคารหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
บริเวณใต้หอพักหญิงที่ 1,2,3,4,13,14,17,18,19,20,21,23,24,25,26
บริเวณใต้หอพักชายที่ 5,7,8,9,10,11,12,15,16,22,27
 
ยื่นใบสมัคร นับแต่วันที่ออกประกาศ – 14 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 19 ธันวาคม 2565
พิจารณาคัดเลือก วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/liyii
ใบสมัคร https://kku.world/anjyf

วันที่โพส 2022-11-29 04:48:27

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »