detail_news

รับสมัครผู้ประกอบการประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2565

161

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2200/2565) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2565
  • ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
  • ตลาดเช้า-เย็นหนองแวง
  • ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
  • อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  • หอพักนักศึกษา
ยื่นเอกสารสมัคร
วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่

วันที่โพส 2022-09-22 08:03:54

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »