detail_news

รับสมัคร พนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักออกแบบและตกแต่งพื้นที่

266

ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักออกแบบและตกแต่งพื้นที่ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมหรือทางที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • เงินเดือน 15,000 บาท 
  • จำนวน 1 อัตรา
  • รับสมัครวันที่ 1-13 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม ในประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร : 6/2565-ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักออกแบบและตกแต่งพื้นที่

ใบสมัคร : --ใบสมัครงานศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน


วันที่โพส 2022-09-07 02:35:18

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »