detail_news

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

249

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 502/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 391/2567) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง โครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สิทธิดำเนินการถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวซาลอน
.
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อเพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงให้สิทธิดำเนินการถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
  ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันที่ 27 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
⏰  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
  ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
502/2567-ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพส 2024-02-23 07:00:23

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »