detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานวิสาหกิจ จำนวน 4 อัตรา

208
 
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 15/2566)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานวิสาหกิจ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
 
ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 และ ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 14/2566) ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 (ฝั่งสำนักงาน) ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
15/2566-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ พนักงานวิสาหกิจ

วันที่โพส 2023-10-17 07:07:35

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »