detail_news

เปิดรับสมัครร้านค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565

4
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2952/2565 เรื่อง การให้สิทธิใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565
 
พื้นที่จำหน่ายและระยะเวลา
วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2565
ประเภทร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป
– รอบศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) จำนวน 27 ล็อค
– รอบศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) จำนวน 28 ล็อค
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 (ถ่ายภาพบัณฑิต)
ประเภทรถจำหน่ายเคลื่อนที่ (Food Truck)
– รอบศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) จำนวน 3 คัน
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565
ประเภทร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป
– อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 16 ล็อค
– บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 ล็อค
ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
– อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 32 ล็อค
– บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 24 ล็อค
ประเภทรถจำหน่ายเคลื่อนที่ (Food Truck)
– อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 8 คัน
 
ยื่นเอกสารวันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ: ปีนี้ไม่มีร้านค้าที่ สวนรุกขชาติและวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์
 
ดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัคร https://kku.world/oyn6b
แผนผังพื้นที่จำหน่าย https://kku.world/w5ri1
ใบสมัคร https://kku.world/d56c5

วันที่โพส 2022-12-06 09:41:18

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »