detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาร้านค้า ตลาดมอดินแดง

6
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2655/2565) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาร้านค้า เพื่อจำหน่ายในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)
กำหนดวันสัมภาษณ์
วันที่ 14-15 พ.ย.65 – ประเภทกิจการสินค้าทั่วไป
วันที่ 15-16 พ.ย.65 – อาหารไม่ใช้ความร้อน
วันที่ 17-18 พ.ย.65 – อาหารความร้อนต่ำ
วันที่ 18 พ.ย.65 – อาหารใช้ความร้อนสูง
ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/injc7

วันที่โพส 2022-11-04 10:21:08

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »