detail_news

สวัสดีปีใหม่ 2565

95

   

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน – Happy New Year’s Day 2021

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอส่งมอบความสุขให้กับทุกท่าน สุขกาย สบายใจ ปลอดภัย
ไร้โควิด ตลอดปี2565

– ด้วยความปรารถนาดีจาก – 
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน


วันที่โพส 2021-12-21 06:43:51

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »