ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร


คำถามที่พบบ่อย

ผู้ประกอบการร้านค้า

 • ขอใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน
 • เขียนคำร้องทั่วไป
 • ขอหยุดกิจการชั่วคราว
 • ตรวจสอบหนี้คงค้าง / เงินประกัน
 • ขอเสนอธุรกิจเข้าดำเนินการร้านค้า
 • พื้นที่ว่างรอประกาศรับสมัคร

ผู้จัดงานอีเว้นท์ / กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 • ขอ Floor Plan เพิ่มเติม
 • ขอใช้พื้นที่ปิดป้ายประกาศ
 • ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม
 • ขอเสนอธุรกิจ / กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • คำแนะนำการใช้พื้นที่จัดงาน

Translate »