คำถามที่พบบ่อย (FAQ) << ผู้สนใจพื้นที่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) << ผู้สนใจพื้นที่

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #4595

  หมวด 1 : ต้องการเช่าพื้นที่

  ถาม : 1. อยากเปิดร้านในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องทำอย่างไร?

  ตอบ :  มี 2 กรณี ดังนี้

  • กรณี อยากเปิดร้านค้าภายในศูนย์อาหารฯ /ตลาดมอดินแดง/ ตลาดเช้า-เย็นหนองแวง จะมีการประกาศรับสมัครเป็นรอบ 3-4 เดือน/ครั้ง สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครที่หน้าเวปไซต์  http://www.asset.kku.ac.th หรือ Facebook Fanpage :  http://www.facebook.com/KKUComplex
  • กรณี อยากเปิดร้านในพื้นที่ใหม่ ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากอยู่ในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน โทร 043-009700 ต่อ 42113 แต่หากเป็นพื้นที่อื่น ๆ แนะนำให้ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ ว่ามีความต้องการร้านค้า/กิจการหรือไม่ เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการเปิดกิจการ

  ถาม : 2. อยากสมัครร้านค้า มีขั้นตอนอย่างไร?

  ตอบ : มีประกาศรับสมัคร >> ยื่นเอกสารสมัคร >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัมภาษณ์ >> ดำเนินการคัดเลือกร้านค้า (สัมภาษณ์) >> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิขายสินค้า >> ทำบันทึกข้อตกลงฯ (สัญญา) >> ขายสินค้า

   

  ถาม : 3. เอกสารประกอบการรับสมัคร มีอะไรบ้าง?

  ตอบ : ยึดตามประกาศรับสมัครแต่ละครั้งเป็นสำคัญ (อาจจะไม่เหมือนกันทุกรอบ) แต่เบื้องต้น จะมีเอกสารที่ต้องเตรียมประมาณนี้ค่ะ

  • ใบสมัคร (มี 3 ส่วน)
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว (1 รูป)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (1 ฉบับ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
  • ใบรับรองแพทย์ทั่วไป (1 ฉบับ) ออกไม่เกิน 30 วัน
  • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  • กรณี นิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองบริษัทฯ และหนังสือมอบอำนาจ
  • แผนการดำเนินกิจการ (ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัคร / นำเสนอตอนสัมภาษณ์)

  ถาม : 4. ให้คนอื่นยื่นเอกสารสมัครแทนได้หรือไม่?

  ตอบ : สามารถทำได้ แต่ต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้อง

   

  หมวด 2 : ต้องการขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม / อีเวนท์ / ตั้งบูธ ฯลฯ

  ถาม : 1. ต้องการตั้งบูธ ต้องทำอย่างไร?

  ตอบ : สามารถส่งหนังสือถึง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ระบุวัน เวลา สถานที่ ขนาดพื้นที่ ลักษณะกิจกรรม ฯลฯ เพื่อขออนุญาติก่อนเข้าใช้พื้นที่ (ต้องยื่นล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน)

   

  ถาม : 2. ต้องการตั้งบูธ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

  ตอบ : มีค่ะ ค่าเช่าพื้นที่คิดเป็น ตารางเมตร (50-100 บาท / ตารางเมตร/วัน) และยังมี ค่าแจกสินค้าตัวอย่าง, ค่าแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

   

  ถาม : 3. สามารถเดินเข้าไปแนะนำสินค้า ตามโต๊ะรับประทานอาหารได้หรือไม่?

  ตอบ : ทำไม่ได้ ให้อยู่ประจำจุดที่ตั้งบูธเท่านั้น

   

  ถาม : 4. ทางศูนย์ฯ มีอุปกรณ์ตั้งบูธให้เช่า/ยืม หรือไม่?

  ตอบ : ไม่มีค่ะ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Translate »