ห้องประชุม

ห้องประชุม

ห้องประชุม ในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 

1.ห้องประชุม 1 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

ขนาดพื้นที่ :   32 ตารางเมตร

ความจุ :  20 ที่นั่ง

ให้บริการ : เฉพาะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

2. ห้องประชุม 2 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

ขนาดพื้นที่ :   128 ตารางเมตร

ความจุ :  200 ที่นั่ง

ให้บริการ : หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

3. ห้องประชุม M301

ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ขนาดพื้นที่ :   540 ตารางเมตร

ความจุ :  250 ที่นั่ง

ให้บริการ : หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ห้องประชุม E201

ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ขนาดพื้นที่ :   184 ตารางเมตร

ความจุ :  100 ที่นั่ง

ให้บริการ : หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. ห้องประชุม E202

ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ขนาดพื้นที่ :   153 ตารางเมตร

ความจุ :  100 ที่นั่ง

ให้บริการ : หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ...... https://kku.world/wiwza

ข้อมูลร้านค้า

ศูนย์บริการ พื้นที่จัดกิจกรรม
ชั้น -
ประเภทร้าน อาคาร
สถานะ ปกติ
วันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ 043-009700 ต่อ 42113
- Last updated 06 / 06 / 2023 - View : 1,293

ข่าวสาร / โปรโมชั่น

NOT FOUND

Translate »