หอพักสวัสดิการนักเรียน -นักศึกษา

หอพักสวัสดิการนักเรียน -นักศึกษา

หอพักสวัสดิการนักเรียน -นักศึกษา  อยู่ในกำกับของ กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://dorm.kku.ac.th/

https://www.facebook.com/dorm.kku.ac.th

ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหอพัก ดังนี้

  1. หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) มีจำนวนทั้งหมด 9 หอพัก โดยแบ่งเป็น หอพักชาย 4 หอพัก และ หอพักหญิง 5 หอพัก รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามสำนักงานหอพักนพรัตน์   (หอพัก  9  หลัง)  โทร.  081-5469337  หรือ  043-203145 https://www.facebook.com/2121271298105269/

 

 

2. หอพักวรเรสซิเดนซ์ (หอ 8 หลัง)

หอพักสวัสดิการนักศึกษา (วรเรสซิเดนซ์) มีทั้งหมด 8 หอพัก โดยแบ่งเป็น หอพักชาย 2 หอพัก และหอพักหญิง 6 หอพัก  ติดต่อสอบถาม สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก 8 หลัง เคเคยูวรเรสซิเดนซ์) โทร. 086-45992

 

3. หอพักวรอินเตอร์ (หออินเตอร์)

หอพักสวัสดิการนักศึกษา 4 หลัง (วรอินเตอร์) มีจำนวนหอพักทั้งหมด 4 หอพัก โดยแบ่งเป็นหอพักหญิง  3 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิง A, หอพักหญิง B, หอพักหญิง C  และหอพักชาย 1 หอพัก ได้แก่ หอพักชาย D โทร. 086-4600173

ข้อมูลร้านค้า

ศูนย์บริการ หอพัก
ชั้น -
ประเภทร้าน สินค้าและบริการอื่นๆ
สถานะ ปกติ
วันทำการ ทุกวัน
ติดต่อ https://dorm.kku.ac.th/
- Last updated 21 / 06 / 2022 - View : 1,011

ข่าวสาร / โปรโมชั่น

NOT FOUND

Translate »