detail_news

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อทดลองขายสำหรับร้านค้าภายในศูนย์โครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)

293

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อทดลองขายสำหรับร้านค้าภายในศูนย์โครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) โดย กำหนดระยะเวลาให้สิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 และให้ผู้ได้รับสิทธิติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ชั่วคราว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

 
 

วันที่โพส 2024-05-30 02:38:57

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »