detail_news

เปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อทดลองขายภายในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)

726

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อทดลองขายภายในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) จำนวน 33 พื้นที่

รวมพื้นที่ 4 โซน ได้แก่ 

  • A  สินค้าและบริการทั่วไป  จำนวน 27 ล็อค
  • B  อาหารปรุงสำเร็จ (ไม่ใช้ความร้อน)  จำนวน 1 ล็อค
  • C  อาหารความร้อนต่ำ (ควันมาก)  จำนวน 2 ล็อค
  • C อาหารความร้อนต่ำ (ควันน้อย)  จำนวน 3 ล็อค

1. กำหนดระยะเวลาให้สิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราว ระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

2. ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ขอใช้พื้นที่ชั่วคราว ที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2567 ภายในวันและเวลาทำการ (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

3. ชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ชั่วคราว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น.

4. ชำระค่ากระแสไฟฟ้า ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดาวน์โหลด--ใบสมัครพื้นที่ชั่วคราวตลาดมอดินแดง


วันที่โพส 2024-05-22 03:41:31

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »