detail_news

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

309

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2567) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

………………………………

ตามประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2567) ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก

4/2567-ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพส 2024-02-28 06:43:10

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »