detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง ครั้งที่ 1/2567 

661

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 362/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง ครั้งที่ 1/2567 
.
บัดนี้การยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการเข้ารับพิจารณา ทั้งหมด 30 ราย
.
ในวันเข้ารับพิจารณาระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. แบ่งเป็น 2 ช่วง
– ภาคเช้า : เริ่มการพิจารณา เวลา 09.30 – 12.00 น. (เปิดให้ลงทะเบียน 09.00 – 09.30 น. เท่านั้น)
– ภาคบ่าย : เวลา 13.30 – 15.00 น. (เปิดให้ลงทะเบียน 13.00 – 13.30 น. เท่านั้น)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจะต้องนำตัวอย่างสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่ายแต่ละประเภท ไม่เกิน 2 ชนิด เพื่อนำเสนอรายละเอียดสินค้า แผนการพัฒนาหรือปรับปรุงร้านค้า แผนการบริหารจัดการร้านค้า และแผนการตกแต่งจัดวางสินค้า
.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 

362/2567-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง ครั้งที่ 1/2567 

 


วันที่โพส 2024-02-09 08:10:41

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »