detail_news

รับสมัครร้านค้าทดลองขายชั่วคราว ระยะเวลาให้สิทธิ 2 เดือน

107
 
เปิดรับสมัครร้านค้าทดลองขายชั่วคราว ระยะเวลาให้สิทธิ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. – 29 ก.พ. 2567 ในพื้นที่ 3 จุดดังต่อไปนี้
 
1. ศูนย์อาหารและบริการ 4 ค่าเช่าเดือนละ 4,920 บาท (ห้องที่ว่าง 4115)
 
2. ตลาดเช้าหนองแวง ค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท
(ล็อคว่าง M313, M333, M336, M337)
3. ตลาดเย็นหนองแวง ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท
(ล็อคว่าง E301, E302, E305, E308, E309, E310, E311, E313)
 
 
สนใจสมัครยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค 2566 – 2 ม.ค. 2567
1. เอกสารแสดงความประสงค์ (รับได้ที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปภาพตัวอย่างหน้าร้านและสินค้าที่จะขาย
สถานที่ : ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
 

วันที่โพส 2023-12-27 09:02:46

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »