detail_news

รับสมัครร้านค้าเพื่อทดลองขายสำหรับร้านค้าภายในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)

415


 

เปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อทดลองขายสำหรับร้านค้าภายในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)
ให้สิทธิใ้พื้นที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 29 ก.พ. 2567 (ระยะเวลา 1 เดือน 17 วัน)
ท่านใดสนใจสามารถยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2567 ภายในวันและเวลาทำการ (เวลา 09.00 – 16.00 น.) ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
** เอกสารที่ต้องเตรียมมา : เอกสารแสดงความประสงค์ (รับได้ที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
พื้นที่ว่าง มีดังต่อไปนี้
✅ A (สินค้าและบริการทั่วไป) จำนวน 30 ล็อค
✅ B (อาหารปรุงสำเร็จ ไม่ใช้ความร้อน) จำนวน 3 ล็อค
✅ C (อาหารความร้อนต่ำ) 1. ควันมาก จำนวน 3 ล็อค 2. ควันน้อย จำนวน 1 ล็อค
✅ D (อาหารความร้อนสูง) จำนวน 2 ล็อค
 
 

วันที่โพส 2024-01-08 03:50:49

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »