detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดสรรพื้นที่

310
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2837/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
 
กำหนดการ
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (รอบเช้า)
08.30 – 09.00 น. – ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. – ชี้แจงวิธีการ
09.30 – 11.30 น. – เสนอราคา
11.30 – 12.00 น. – เลือกตามลำดับ
ประเภทสินค้าทั่วไปและบริการ (รอบบ่าย)
13.00 – 13.30 น. – ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น. – ชี้แจงวิธีการ
14.00 – 15.00 น. – เสนอราคา
15.00 – 16.00 น. – เลือกตามลำดับ
 
ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
 
อ่านเพิ่มเติมในประกาศ ….. https://kku.world/crkd2

วันที่โพส 2023-11-30 09:17:08

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »