detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า ตลาดมอดินแดง

185
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2653/2566 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า สำหรับนักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)  ✅ มีผู้ผ่านเข้ารับการพิจารณาจำนวน 202 ราย
 
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศนี้ เข้ารับการพิจารณาในวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กำหนดการเข้าสัมภาษณ์
ช่วงเช้า 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. เป็นต้นไป เริ่มการพิจารณา
ช่วงบ่าย 13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 น. เป็นต้นไป เริ่มการพิจารณา
 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาต้องนำตัวอย่างสินค้าที่จะจำหน่ายไม่เกิน 2 ชนิด มานำเสนอแก่คณะกรรมการฯ
โดยตัวอย่างสินค้าที่นำมา ต้องมีปริมาณ/รสชาติ/ลักษณะ และใช้วัตถุดิบเหมือนกับที่ประสงค์จะจำหน่ายทุกประการ

วันที่โพส 2023-11-14 04:42:35

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »