detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดงาน (Organizer) เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการ พื้นที่อาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566

183
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2605/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดงาน (Organizer) เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการ พื้นที่อาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566
มีผู้ผ่านเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายปริญญา มหาโชติ
2. บริษัท 6889 แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
(เริ่มลงทะเบียน 08.45 น. เป็นต้นไป) ✍️
ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

วันที่โพส 2023-11-08 10:38:45

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »