detail_news

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร - สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง

180
 
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง
 
✅ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสิริวรรณ ชื่นชม
 
อันดับสำรอง คือ
1. นางสาวอรอุมา หรั่งมา
2. นางสาวอรชา เพ็งเพชร์
3. นางสาวนิลุบล ตาอุดม
 
โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.66 เป็นต้นไป
⏰ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.
ประสานงานกับคุณจงกล พลตรี รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนารายได้)
081-5745216 และพี่หญิง 064-3049092

วันที่โพส 2023-10-27 06:36:23

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »