detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ครั้งที่ 1/2566

483
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2237/2566) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ครั้งที่ 1/2566
 
✏️รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ ตลอดจนสถานประกอบการภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ดังนี้
1. ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
2. ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
3. ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
4. อาคารช่อกัลปพฤกษ์
5. ร้านค้าใต้หอพัก
6. ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12
7. อาคารชั้นเดียว บริเวณลานจอดรถสโมสรอาจารย์
8. อาคารชั้นเดียว บริเวณหลังอัฒจรรย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 
กำหนดการตามประกาศ
❤️ วันที่ 30 ต.ค – 3 พ.ย. 2566 – ยื่นเอกสารพร้อมเอกสารตามข้อ 4 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
❤️ วันที่ 8 พ.ย. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
❤️ วันที่ 13 – 17 พ.ย. 2566 – สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
❤️ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม …
ประกาศรับสมัคร https://kku.world/sprof
ประกาศราคาอาหารสวัสดิการ https://kku.world/4sgmk
ใบแสดงความประสงค์ https://kku.world/fgg7l
 

วันที่โพส 2023-10-02 10:07:35

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »