detail_news

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566

680
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1895/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566
บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 12 ราย ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ฉบับที่ 1743/2566 ข้อ 6.4
ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566
⏰ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เท่านั้น

วันที่โพส 2023-08-28 08:16:41

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »