detail_news

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบริหารพื้นที่เช่า อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

482
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1903/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบริหารพื้นที่เช่าตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1718/2566) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบริหารพื้นที่เช่าตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านอุปโภคและบริโภค ด้านการบริการสินค้าแก่นักศึกษาและบุคลากรนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ บริษัท สเตชั่นริช จำกัด
 

วันที่โพส 2023-08-28 07:56:50

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »