detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566

542
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1743/2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 3/2566
 
รวมพื้นที่ว่างทั้งหมด
ประเภทร้านค้า
1. ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
2. ศูนย์อาหารและบริการ 2 (หนองแวง)
3. แฟลตป่าดู่ 11 – 12
ประเภทบูธชั่วคราว
1. อาคารพลศึกษา
2. แฟลตป่าดู่ 11 – 12
3. หอพักนักศึกษา
4. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5. ตลาดเช้า – เย็นหนองแวง
 
กำหนดการรับสมัคร
✍️วันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 – ยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เท่านั้น
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
✍️วันที่ 17 สิงหาคม 2566 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
✍️วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 – สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
✍️วันที่ 28 สิงหาคม 2566 – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่
 
อ่านเพิ่มเติมในประกาศ ….. https://kku.world/3f787
ดาวน์โหลดใบสมัคร …..https://kku.world/o8c29

วันที่โพส 2023-08-04 09:39:26

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »