detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบริหารพื้นที่เช่าตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

654
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1718/2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบริหารพื้นที่เช่าตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ขนาดพื้นที่ 620 ตารางเมตร
 
กำหนดการรับสมัคร
ยื่นเอกสารสมัคร วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณา วันที่ 18 สิงหาคม 2566
ผู้ผ่านพิจารณานำเสนอกิจการ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
ประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

วันที่โพส 2023-07-27 09:11:26

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »