detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2566

762

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1428/2566) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2566

โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องนำตัวอย่างสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่ายแต่ละประเภทไม่เกิน 2 ชนิด เพื่อนำเสนอรายละเอียดสินค้า แผนการตกแต่งร้าน แผนการพัฒนาหรือปรับปรุงร้านค้า และแผนการบริหารจัดการร้านค้าต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฏาคม 2566
ช่วงเช้า : 09.30 เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.)
ช่วงบ่าย : 13.30 เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 13.00 – 13.30 น.)

ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านประกาศเพิ่มเติม ….. 1428/2566-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2566


วันที่โพส 2023-06-23 10:16:13

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »