detail_news

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

262
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1197/2566) เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอฟฟี่ เด้อ หล่า จำกัด
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จักต้องยื่นแบบก่อสร้างโดยละเอียดแก่มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านประกาศเพิ่มเติม ………… https://kku.world/yvdi9

วันที่โพส 2023-06-01 10:39:58

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »