detail_news

เชิญชวนยื่นข้อเสนอรับสิทธิในการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าภานในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีชาร์จแบบสลับแบตเตอรี่)

854
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 992/2566 เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอรับสิทธิในการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าภานในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีชาร์จแบบสลับแบตเตอรี่)

รับสมัครผู้ประกอบการการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมบริหารจัดการระบบอำนวยความสะดวกและติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station : BSS)

กำหนดการรับสมัคร
30 พฤษภาคม 2566 – ซื้อเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอ (ชุดละ 500 บาท)
9 มิถุนายน 2566 – ส่งเอกสารยื่นข้อเสนอ ณ งานพัสดุ ชั้น 1 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 มิถุนายน 2566 – 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

** วันและเวลาในการนำเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบต่อไป **

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 043-202058 หรือ e-mail : kku-procurement@kku.ac.th
อ่านประกาศเพิ่มเติม….. https://kku.world/8m7l6

วันที่โพส 2023-05-26 06:51:54

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »