detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2566

454
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 326/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2566
 
มีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 30 ราย
1. ประเภทร้านค้า จำนวน 8 ราย
2. ประเภทบูธชั่วคราว จำนวน 22 ราย
 
กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพส 2023-02-08 07:56:29

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »