detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2566

1491
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 98/2566) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2566
พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร
1. ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
2. ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
3. ศูนย์อาหารและบริการ 1 (หนองแวง)
4. ตลาดเช้า – เย็นหนองแวง
5. พื้นที่หอพักนักศึกษา
6. อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
……….อ่านเพิ่มเติมในประกาศ
 
เปิดให้ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566
(เวลา 09.00 – 12.00 น. เท่านั้น) ที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 8 ก.พ. 2566
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ วันที่ 15 – 16 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีใช้พื้นที่ วันที่ 21 ก.พ. 2566
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม……..
ประกาศรับสมัคร https://kku.world/asset-announce98
เอกสารแนบท้ายประกาศ https://kku.world/z46r5
แผนผังพื้นที่ https://kku.world/plan98
เอกสารแสดงความประสงค์ https://kku.world/apply98

วันที่โพส 2023-01-16 10:57:05

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »