detail_news

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องซักผ้า อบผ้าหยอดเหรียญ

262
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3138/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องซักผ้า อบผ้าหยอดเหรียญ ภายในพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อเพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงให้สิทธิใช้พื้นที่ และชำระค่าธรรมเนียม วันที่ 9 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/c10qu

วันที่โพส 2022-12-27 03:25:48

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »