detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเครื่องซักผ้า อบผ้าหยอดเหรียญ ภายในอาคารหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3050/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องซักผ้า อบผ้าหยอดเหรียญ ภายในอาคารหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2911/2565) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องซักผ้า อบผ้าหยอดเหรียญ ภายในอาคารหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บัดนี้  จึงใครจอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

  1. นางญาณาทิพ จิตตะยโศธร
  2. นายศุภเดช ล้อศิริรัตน์

ในวันที่พุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 8 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/xvhng


วันที่โพส 2022-12-19 09:55:25

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »