detail_news

รับสมัครร้านค้า งาน NIGHT AT THE MUSEUM 2022 PART.2​

5

เปิดรับสมัครสำหรับผู้สนใจพื้นที่ขายอาหารของงาน NIGHT AT THE MUSEUM 2022 PART.2 ​ในวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 23.30 น. ณ อาคารศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

  • กำหนดระยะเวลาให้สิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราว ระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565

  • ประเภท Food Truck และบูธอาหารทั่วไป

  • ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ชั่วคราว 2,000 บาท/ล็อค

  • ขนาดพื้นที่ 3×6 เมตร

  • ผู้ประกอบการ จักต้องไม่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง

  • ผู้ประกอบการ จักต้องไม่ใช้ภาชนะและวัสดุที่ทำจากโฟมโดยเด็ดขาด

  • ผู้ประกอบการ จักต้องนำขยะของตนไปทิ้งในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

ยื่นเอกสารสมัครจองล็อคได้ตั้งแต่ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น. เท่านั้น 

ติดต่อที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

โทร 043-009700 ต่อ 42113


วันที่โพส 2022-11-03 10:06:33

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »