detail_news

รับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4
 
ประกาศรับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่เปิดรับสมัคร
– พื้นที่จำหน่ายกระทง (ใบสมัคร https://kku.world/35kfw)
– พื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ใบสมัคร https://kku.world/xbhbz)
– พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการทั่วไป (ใบสมัคร https://kku.world/nw33b)
– พื้นที่สำหรับรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) (ใบสมัคร https://kku.world/h8kmp)
– พื้นที่บริการสวนสนุก (ใบสมัคร https://kku.world/wywg8)
ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
วันจัดสรรพื้นที่
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กิจการประเภทกระทง, สินค้าและบริการทั่วไป, สวนสนุก
– กรณีเสนอราคา ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 09.30 น.
– กรณีเลือกตามลำดับ ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 13.00 น. – 13.30 น.
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กิจการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
– กรณีเสนอราคา ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 09.30 น.
– กรณีเลือกตามลำดับ ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 13.00 น. – 13.30 น.
ประกาศรับสมัคร https://kku.world/xjzgy
เอกสารแนบท้าย https://kku.world/usn3x
แผนผังร้านค้า https://kku.world/2wuik

วันที่โพส 2022-10-17 11:00:36

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »