detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า ตลาดมอดินแดง

15
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2360/2565) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดิการ อาหาร – สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)
 
ยื่นใบสัมครพร้อมเอกสารหลักฐาน : วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น. เท่านั้น (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
สัมภาษณ์ : วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เข้ารับจัดสรรพื้นที่ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 
ประกาศรับสมัคร https://kku.world/uw3jj
ใบสมัคร https://kku.world/nxdmz
แผนผังตลาดมอดินแดง https://kku.world/pxo40
– รอบบุคคลทั่วไปก็สามารถสมัครได้นะคะ –

วันที่โพส 2022-10-05 03:19:43

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »