detail_news

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า(ห้อง) ครั้งที่ 2/2565

173
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2201/2565) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ครั้งที่ 2/2565
สถานที่ที่เปิดรับสมัครห้อง
  • ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
  • อาคารช่อกัลปพฤกษ์
  • ร้านค้าใต้หอพัก
  • ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่
  • อาคารชั้นเดียว บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรย่อย มข.
  • อาคารชั้นเดียว บริเวณลานจอดรถสโมสรอาจารย์
  • อาคารชั้นเดียว บริเวณหลังอัฒจรรย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กำหนดการยื่นเอกสารสมัคร วันที่ 25 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565
     เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ส่งเอกสาร ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มข. ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
 

วันที่โพส 2022-09-22 06:33:05

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »