detail_news

ประกาศรับสมัครโครงการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและสินค้าบริการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565

101
ประกาศรับสมัครโครงการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและสินค้าบริการ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565
  • โซน A บริเวณลานจอดรถสวนรุกขชาติ (ประเภทสินค้าบริการทั่วไป)
  • โซน B บริเวณลานจอดรถสวนรุกขชาติ (ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม)
  • โซน C ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) (ประเภทสินค้าบริการทั่วไป)

ยื่นเอกสารการสมัคร

วันที่ 26 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3
ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มข.
 
 
 
 

วันที่โพส 2022-07-25 13:40:12

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »