detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ บูธชั่วคราวครั้งที่ 1/2565

97
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2565
ชำระค่าบำรุงสถานที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ 28-29 นี้หยุดนะคะ)
ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/nfbi8

วันที่โพส 2022-07-18 13:23:57

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »