detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2565

97

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 – 7 กรกฏาคม 2565

ช่วงเช้า 09.30 – 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)
ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

ดูรายชื่อได้ที่
https://kku.world/ltdyt


วันที่โพส 2022-06-07 04:31:23

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »