detail_news

ผลการคัดเลือกโครงการจัดหาผู้จัดงาน (Organizer) เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่อาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566

146
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2620/2566) เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการจัดหาผู้จัดงาน (Organizer) เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่อาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้จัดงานฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการพิจารณา คือ
 
บริษัท 6889 แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อเพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงให้สิทธิใช้พื้นที่และชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพส 2023-11-10 02:43:50

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »