detail_news

กำหนดฉีดพ่นสารเคมี ประจำเดือน ตุลาคม 2566

65

กำหนดฉีดพ่นสารเคมี ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อกำจัดสัตว์พาหะและแมลงนำโรค

และรักษาความสะอาดในพื้นที่ในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ดังนี้

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566

  • 10.00 น. แฟลตบุคลากรหนองแวง
  • 18.30 น. โรงอาหารชั่วคราว (โรงจอดรถ Shuttle bus เดิม)
  • 19.30 น. ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
  • 20.00 น. ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
  • 20.30 น. ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
  • 21.30 น. ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566

  • 09.00 น. พื้นที่โครงการตลาดมอดินแดง
  • 15.00 น. อาคาร 25 ปี, ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม), อาคารช่อกัลปพฤกษ์
  • 17.00 น. อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

วันที่โพส 2023-10-18 08:25:36

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »