detail_news

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้สนับสนุนพื้นที่ในความดูแลของศูนย์ ฯ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

47

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้สนับสนุนพื้นที่ในความดูแลของศูนย์ ฯ เพื่อจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

นักศึกษาและชมรมต่างๆ มาขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่เพื่อเปิดหมวกหารายได้ ในโครงการค่ายอาสาพัฒนา และอื่น ๆ

นักศึกษามาขอใช้พื้นที่เพื่อทดลองจำหน่ายอาหารและสินค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาการตลาด

นักศึกษาขอใช้พื้นที่ในการแสดงความสามารถ

 


วันที่โพส 2023-09-10 09:57:21

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »