detail_news

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจตลาดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%

32

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการตรวจการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ภายในตลาดมอดินแดง ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ค.66 เวลา 16.30 – 20.30 น. เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการค้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่การจัดการสุขลักษณะแผงค้า การคัดเลือก การล้าง และการเตรียมประกอบ-ปรุงอาหารให้สุก สะอาด และปลอดภัย และลดการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม เพื่อปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร

 


วันที่โพส 2023-07-18 09:37:02

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »