detail_news

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารที่ตลาดมอดินแดง

78
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจและแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในตลาดมอดินแดง ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ค.66 เวลา 16.30 – 20.30 น. รายละเอียดดังนี้
1.  การสุ่มตรวจความสะอาดและสุขอนามัยของร้านค้า
2. การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นตอนในอาหาร
3. ตรวจสอบสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร
 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ และติดตามสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารพื้นที่ตลาดมอดินแดง ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 

วันที่โพส 2023-07-18 06:12:48

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »